Logo
Print this page

SAOPŠTENJE HK "KRUŠIK" POVODOM NAVODA U MEDIJIMA O DUGU, BANKROTU, ISPLATI ZARADA ZAPOSLENIH Featured

1KRUŠIK3

Povodom navoda u medijima da je pres bankrotom i da firma GIM  duguje,  HK “Krušik” a.d. Valjevo izričito demantuje da mu pomenuta firma bilo šta duguje, napominje da se zarade zaposlenima isplaćuju redovno, i da nije pred bankrotom.

Prenosimo saopštenje u celosti.

Povodom poslednjih navoda u medijima vezano za dugovanja firme GIM prema Krušiku, obaveštavamo javnost da je kompletna isporučena roba pomenutoj firmi u celosti naplaćena. Ovakvim dezinformacijama nanosi se velika šteta ugledu fabrike što ima za posledicu negativan uticaj na potencijalne nove poslove i uposlenost kapaciteta.

Zarade zaposlenima u Krušiku i Kovačkom centru se isplaćuju redovno sa svim pripadajućim porezom i doprinosima.

Krušik nije pred bankrotom, već nastavlja trend rasta i razvoja poslovanja koji je započet od 2014. godine pa do danas, a što je prikazano u narednoj tabeli:

Pokazatelj

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018/2014

Ukupni prihodi u  000 dinara

1.202.150

1.885.480

3.260.447

5.770.203

10.436.885

11.385.362

Ukupni rashodi u  000 dinara

2.196.521

2.149.178

3.059.301

5.250.313

9.480.796

10.842.600

504,50 %

Rezultat pre oporezivanja u 000 dinara

- 994.371

- 263.698

201.146

519.890

956.089

542.762

Ostvaren fizički obim proizvodnje u norma časovima

805.475

786.780

1.231.080

2.090.777

3.338.291

3.688.320

468,79 %

Ostvarena realizacija u 000 dinara

1.410.363

1.844.665

3.206.794

5.642.572

10.355.620

11.202.422

607,29 %

Ostvaren izvoz u USD

14.025.895

16.338.924

26.778.855

46.758.178

93.445.786

103.190.730

631,56 %

Investiciona ulaganja u EUR – kompletno finansirana iz sopstvenih sredstava

103.660

846.960

6.961.818

10.807.104

11.726.495

5.379.827

Σ

35.825.864

Broj zaposlenih

1264

1285

1550

2257

2874

3231

251,44 %

Prosečna neto zarada u dinarima    

38.663

37.380

45.662

46.190

46.632

51.372

137,43 %

U 2013. godini Krušik je budžet R. Srbije i javnim preduzećima uplatio samo 222,08 miliona dinara, a u 2018. godini u budžet R. Srbije i javnim preduzećima plaćeno je 1,497 milijardi dinara stoji na kraju saopštenja HK Krušik a.d. Valjevo.

Latest from Dragan Ilić

Website Design © Filaks Music i PowerNet Solutions. All rights reserved.