Logo
Print this page

VALJEVAC MILAN MARKOVIĆ DOKTOR NAUKA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA Featured

Marković je doktorirao  na  Fakultetu Sporta i Fizičkog Vaspitanja,  Univerziteta u Beogradu.

Desetka na odbrani doktorske disertaciju na temu „Pouzdanost i osetljivost terenskih testova za procenu specifične rvačke pripremljenosti“ je potvrda uspešnosti ovog mladog čoveka.

mil mar dr

Valjevac Milan Marković(28) ovog leta je postao jedan od najmlađih doktora  nauka sporta i fizičkog vaspitanja u Srbiji.

Milan je tokom rada na doktorskoj disertaciji imao  sjajnu podršku i stručnu pomoć  mentora prof. dr Milivoja Dopsaja (FSFV, Beograd) i članova komisija  dr Miloša Mudrića (FSFV, Beograd) i redovnog profesora  dr Dragana Radovanovića (FSFV, Niš).

mil mae 0

Titula doktora nauka sa svega 28 godina Markovića svrstava u grupu najmlađih doktora nauka a predstvalja i svojevrsnu potvrdu  mentalnih sposobnosti, radnog elena, upornosti i čvstine Milanovog karaktera.

Po završetku  srednje škole 2010. godine Milan Marković je upisao  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Beogradu, a 2014. godine u roku je završio  osnovne akademske studije, a potom i 2015, master akademske studije na istom fakultetu. Dobar prosek, angažovanost na predmetu Borenje na poziciji demonstratora, kao i  brojni objavljeni radovi  tokom osnovnih i master akademskih studija otvorili su mu vrata odlaska na  doktorske akademske studije. U toku studija proglašen je za najboljeg studenta master akademskih studija. Bio je najbolji student prve godine doktorskih akademskih studija, kao i student generacije doktorskih akademskih studija 2018. godine u Rektoratu Univeziteta u Beogradu.

U prilog radnim navikama ovog mladoog i uspešnog čoveka ide i saznajne da je  od trećeg razreda osnovne škole aktivno u rvanju, zahvaljujući ocu radu Markoviću vrsnom rvaču, treneru,  pedagogu i mendžeru u RK Mladost.

Tokom rvačke karijere Milan je osvojio brojne  medalje na nacionalnim takmičenjima, ali i u više navrata nastupao na evropskim i svetskim takmičenjima. Kao  aktivan takmičar krajem 2015. godine u Valjevu osniva rvački klub “Valjevac” sa ciljem da se ostvari i kao trener.

mil mar 2

MIlan Marković je od 2016. godine je član stručne komisije Rvačkog saveza Centralne Srbije, a od  2018. godine  je i član internacionalne mreže istraživača Svetske rvačke organizacije (UWW Nations and International Network of Wrestling Researcher (INWR) Member Representatives). Marković aktivno od 2015. godine učestvuje u realizaciji nacionalnog naučnog projekta pod nazivom „Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psihosocijalni i obrazovni status stanovništva Republike Srbije. Projekat  finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

U okviru projekta i van njega Milan Marković je do sada  objavio više od 25 stručnih i naučnih radova, od kojih su 4 objavljen u najprestižnijim naučno-sportskim časopisima.

 

Latest from Dragan Ilić

Website Design © Filaks Music i PowerNet Solutions. All rights reserved.